Ziarenko – punkt opieki nad dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat. Opieka w godzinach 9-15.30 w kameralnej grupie mieszanej wiekowo na zasadach empatycznej relacji. Codziennie po godzinie 16 i w weekendy – warsztaty i spotkania dla rodziców z dziećmi promujące idee rodzicielstwa bliskości, samorozwoju, NVC, zajęcia muzyczne, plastyczne i kreatywne.