Program

Jak to jest z motywacją? Motywacja jako wewnętrzna potrzeba, a nie lęk przed karą, czy obietnica nagrody. Komunikacja empatyczna z dziećmi. – warsztaty

Data
08.10.2016
Godzina
10:30 - 16:30
Adres
Muktijoga | ul. Generała Zygmunta Berlinga 14B, Białystok
Prowadzący
Anna Fitzgerald
Cena
70zł
Anna Fitzgerald

Komunikacja empatyczna (NVC) to metoda opracowana przez dr. Marshalla Rosenberga, która pomaga kształtować relacje ze światem bez wykorzystania przemocy i pozwala każdemu nawiązać kontakt z samym sobą i z innymi tak, by mogło rozkwitnąć wrodzone ludziom współodczuwanie.

Podstawowym założeniem metody jest przekonanie, że nikogo nie można do niczego zmusić, bo wszelkie ludzkie działanie jest dążeniem do zaspokojenia określonych potrzeb. W NVC przyjmuje się, że wszystkie nasze działania mają na celu zaspokojenie naszych potrzeb. Potrzeby są uniwersalne, na ich poziomie wszyscy jesteśmy równi, różnimy się tylko sposobami ich zaspokajania (strategiami) Każdą potrzebę można zaspokoić na wiele różnych sposobów. Brak motywacji powstaje wtedy, gdy nie widzimy alternatywnych strategii. Porozumienie na poziomie potrzeb nie wymaga kompromisów, pozwala znaleźć takie rozwiązania, które uwzględnią potrzeby wszystkich. Jedną z naszych ważniejszych potrzeb jest przyczynianie się do dobra innych, wzbogacania ich życia. Możemy ją zaspokoić tylko wtedy, gdy kierujemy się własną wolą, a nie poczuciem obowiązku, winy, strachu.

Na warsztacie pracować będziemy nad ćwiczeniem wspierania dzieci przez dawanie „paliwa wysokooktanowego” jakim jest empatia. Poznamy co to jest motywowanie w myśl metody NVC i jaką wartość takie motywowanie daje dzieciom i dorosłym.

Po warsztacie, po godzinnej odbędzie się spotkanie: O bliskości i motywacji – pogaduchy wspierane przez Annę Fitzgerald

O prowadzącej:
Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Coach, Wykładowca, Prelegent, Działania HR.
Konsultant merytoryczny i wykładowca kierunku Etyka dla nauczycieli WSB w Poznaniu. Wykładowca na kierunku Przygotowanie pedagogiczne i Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową; szkolenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego w duchu komunikacji Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga.
Na co dzień zajmuje się szkoleniem różnych grup zawodowych . Jest Prezeską Zarządu Centrum Fitzgerald Sp. Z o.o. w Poznaniu fitzgerald.pl Jej spektrum zainteresowań jest rozwój i edukacja bez względu na wiek, płeć, status materialny. Problematyka komunikacji jest jej obszarem codziennej pracy praktycznej i edukacyjnej. Wyzwania jakie podejmuje w swojej ścieżce zawodowej to wychowanie w zgodzie z indywidualnym potencjałem jednostki, komunikacja empatyczna w rozwiązywaniu konfliktów, dobro indywidualne a dobro wspólne, sprawiedliwość jako obiektywna wartość.

fitzgerald.pl

Preloader
*
*
*
*