Regulamin

  1. Organizatorami „DNI BLISKOŚCI 2016” w Białymstoku są: Stowarzyszenie Inisjatyw Kobiecych KOBIETERIA, Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT, DOULAnia, Muktijoga, Podlaska Zielona Kooperatywa, Nieformalne Przedszkole Akacja, Rękociało.
  2. W „DNIACH BLISKOŚCI 2016” mogą uczestniczyć osoby dorosłe wraz z dziećmi.
  3. Warunkiem uczestnictwa w „DNIACH BLISKOŚCI 2016” jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez sklep internetowy zamieszczony na stronie internetowej: www.dnibliskosci.bialystok.pl oraz wniesienie opłaty, o ile rejestracja dotyczy zajęć płatnych.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie „DNI BLISKOŚCI 2016” z przyczyn od siebie niezależnych.
  5. W wypadku rezygnacji z udziału w „DNIACH BLISKOŚCI 2016” możliwe jest przekazanie zarezerwowanego miejsca innej osobie. W takim wypadku prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: rejestracja@dnibliskosci.bialystok.pl
  6. Prosimy o punktualne przybycie.
  7. Uczestnik / Uczestniczka wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku (zdjęcia) podczas udziału w „DNIACH BLISKOŚCI 2016” w czasie trwania zajęć, po uzyskaniu zgody bezpośrednio przed zajęciami.
  8. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Preloader
*
*
*
*