Jak to jest z motywacją? – Anna Fitzgerald

70.00 

Data
08.10.2016
Godzina
10.30 - 16:30
Adres
Muktijoga | ul. Berlinga 14B, 15-814 Białystok
Prowadzący
Anna Fitzgerald

7 w magazynie

Opis

Komunikacja empatyczna (NVC) to metoda opracowana przez dr. Marshalla Rosenberga, która pomaga kształtować relacje ze światem bez wykorzystania przemocy i pozwala każdemu nawiązać kontakt z samym sobą i z innymi tak, by mogło rozkwitnąć wrodzone ludziom współodczuwanie.

Opis | Podstawowym założeniem metody jest przekonanie, że nikogo nie można do niczego zmusić, bo wszelkie ludzkie działanie jest dążeniem do zaspokojenia określonych potrzeb. W NVC przyjmuje się, że wszystkie nasze działania mają na celu zaspokojenie naszych potrzeb. Potrzeby są uniwersalne, na ich poziomie wszyscy jesteśmy równi, różnimy się tylko sposobami ich zaspokajania (strategiami). Każdą potrzebę można zaspokoić na wiele różnych sposobów. Brak motywacji powstaje wtedy, gdy nie widzimy alternatywnych strategii. Porozumienie na poziomie potrzeb nie wymaga kompromisów, pozwala znaleźć takie rozwiązania, które uwzględnią potrzeby wszystkich. Jedną z naszych ważniejszych potrzeb jest przyczynianie się do dobra innych, wzbogacania ich życia. Możemy ją zaspokoić tylko wtedy, gdy kierujemy się własną wolą, a nie poczuciem obowiązku, winy, strachu.
Na warsztacie pracować będziemy nad ćwiczeniem wspierania dzieci przez dawanie „paliwa wysokooktanowego” jakim jest empatia. Poznamy co to jest motywowanie w myśl metody NVC i jaką wartość takie motywowanie daje dzieciom i dorosłym.

Osoba prowadząca | Anna Fitzgerald – trener. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Coach, Wykładowca, Prelegent, Działania HR.
Konsultant merytoryczny i wykładowca kierunku Etyka dla nauczycieli WSB w Poznaniu. Wykładowca na kierunku Przygotowanie pedagogiczne i Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową; szkolenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego w duchu komunikacji Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga.
Na co dzień zajmuje się szkoleniem różnych grup zawodowych . Jest Prezeską Zarządu Centrum Fitzgerald Sp. Z o.o. w Poznaniu fitzgerald.pl Jej spektrum zainteresowań jest rozwój i edukacja bez względu na wiek, płeć, status materialny. Problematyka komunikacji jest jej obszarem codziennej pracy praktycznej i edukacyjnej. Wyzwania jakie podejmuje w swojej ścieżce zawodowej to wychowanie w zgodzie z indywidualnym potencjałem jednostki, komunikacja empatyczna w rozwiązywaniu konfliktów, dobro indywidualne a dobro wspólne, sprawiedliwość jako obiektywna wartość.

Grupa docelowa | Warsztat jest skierowany do rodziców zainteresowanych tematyką motywacji i NVC.

Czy można przyjść z dzieckiem | Nie.

Czas trwania | 5 godz. + 1 godzinna przerwy na obiad

Miejsce | Muktijoga; ul. Berlinga 14B, 15-814 Białystok

Zajęcia ruszają przy | 6 osobach

Kontakt | fitzgerald.pl

 

Preloader
*
*
*
*