Dziękujemy!!!

Dziękujemy!!!

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu oraz Kancelarii Prezydenta za Patronat Honorowy i Departamentowi Spraw Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku, którzy częściowo wsparli finansowo nasze wydarzenie.

Dziękujemy Uniwersytetowi w Białymstoku i Uniwersyteckiemu Centrum Kultury za pomoc w organizacji i udostępnieniu pięknej przestrzeni warsztatowo-wykładowej.

Dziękujemy naszym Prelegentom i Partnerom! Dzięki Wam Dni Bliskości z roku na rok rozwijają się i stają na coraz wyższym poziomie. Wśród licznych prowadzących warsztaty i wykłady szczerze dziękujemy: Agnieszce Stein, Renacie Arendt-Dziurdzikowskiej, Jarkowi Żylińskiemu, Adzie Naruk Pracownia Relacji Skontaktowani, Julicie Maleszewskiej, Kamili Papaj Kamyk na Drodze, Jolancie Sawickiej Mama Tata i Ja, Pauli Jackowskiej Turkusowy Zakątek, Katarzynie Haraburdzie, Marcie Wałamaniuk-Dragun, Galerii Arsenał, Karolinie Zasiadczuk Wesoła Łapka, Katarzynie Bielawskiej Centrum Kreatywności ToTu, zespołowi Gałgan, Annie Krupa Spicy-Carrot, Zbyszkowi Rusiłowicz AroNo, Julicie Wołkowyckiej Aire Terapia Tańcem, Bożenie Tarasiewicz Poradnia Rodzinna Pomoc, Kai Ponikarczyk Love Eat, Magdalenie Ochmańskiej, Katarzynie Świętochowskiej, Ewie Rydzewskiej Muktijoga, Januszowi i Teresie Szyszko, Danucie Michrowskiej, Kindze Szmugulskiej, Marcie Węcek, Nataszy Topor Sztuka Kochania, pracowni O!twórz, żłobku miniMontessori, przedszkolu Paptorka, Freestyle Kids, Niepublicznej Szkole Mozaika, Marii Sołowińskiej, Ewie Jarymowicz Jewa, Tula, Grażynie Stanisławskiej Edukacja w Ruchu, Alinie Gabrel-Kamińskiej Bez Słów, Ewelinie Danowskiej, Annie Jakubowskiej-Sadowskiej, Małgorzacie Górskiej, Magdalenie Samojlik, Paulinie Karczewskiej Rękociało, Jerzemu Sienkieiwczowi, Jazzon Club, dystrybucji filmów dokumentalnych Against Gravity.

Dziękujemy drogim Sponsorom za przekazanie fantastycznych prezentów, które mogliśmy rozdać uczestnikom Dni Bliskości: producentowi chust i nosideł Tula, Wydawnictwu Mamania, Księgarni Trzy Kropki, Sylwia Szajnar Fotografia, Pracowni Relacji Skontaktowani, Rękociało.

Dziękujemy naszym Patronom Medialnym: Obcasy Podlasia, Radio Białystok za wsparcie medialne, promocję i rozsiewanie idei bliskości w naszym mieście! Dziękujemy Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych Kobieteria za Matronat!

Dziękujemy za ogrom pracy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego aby Dni Bliskości stały na wysokim poziomie organizacyjnym: naszemu grafikowi Damianowi, informatykowi Piotowi, fotografom – Magdzie, Alinie, Sylwii, Zbyszkowi. Dziękujemy naszym drogim Wolontariuszkom – Kasi, Sylwii, Zuzi, Magdzie, Justynie, Kasi, Ani i Uli! To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu możemy śmiało powiedzieć, że tegoroczne Dni Bliskości były niezapomniane i wyjątkowe!

Dziękujemy Wam – Uczestniczki i Uczestnicy, zarówno mali jak i duzi, którzy z roku na rok coraz liczniej bierzecie udział w naszym wydarzeniu. Niezmiernie nas cieszy, że możemy spotkać się z Wami, porozmawiać, pobyć i umocnić się, że to co robimy jest ważne. Dziękujemy za to, że po raz kolejny byliście z nami! Dziękujemy za Wasz liczny udział, za wspaniałą atmosferę  i za liczne lajki na Facebooku oraz Instagramie. Oby tak dalej! ;)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety w prostej, internetowej formie. Pomóżcie nam udoskonalać Dni Bliskości: https://dnibliskosci.bialystok.pl/ankieta-2018/
Za wszelkie uwagi serdecznie dziękujemy!

Dni Bliskości 2018 już za nami, ale wielu z naszych Prowadzących prowadzi regularne spotkania w ciągu całego roku. Śledźcie i szukajcie ich w Internecie. Bądźmy blisko przez cały rok!

Organizatorki Dni Bliskości 2018,
Paulina, Ania i Eliza

Konkurs

Konkurs

Wyniki konkursu:
Osoby, które zdobyły prezent w konkursie cytaty: Paulina Krawczyk,Marcin Kamar, Julita Maleszewska, Urszula Gierasimiuk, Julita Daruda, Eliza Krasowska, Damianos Blackos, Joanna Krasiński, Anna Hykiel-Bajko, Magda Ochmańska, Karolina Zasiadczuk, Agnieszka Kopciewska, Ewa Wolicka, Justyna Raubo

Osoby, które zdobyły prezent w konkursie na zdjęcie w tle: Marcin Komar, Aneta Szczerbacz, Monika Sz, Kamila Papaj, Ewa Wolicka, Anna Hykiel-Bajko, Zibi Zijakow.

GRATULUJEMY!

Szczegóły konkursów:
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w dwóch konkursach:

1. Szukamy inspiracji!
Napisz cytat, który był/ jest wsparciem w Twoim rodzicielstwie. Kto Ciebie inspiruje? Agnieszka Stein? Marshall Rosenberg? Czy może ciocia? Swoją odpowiedź umieścić w tym wydarzeniu (poniżej) bądź wyślij na maila kontakt@dnibliskosci.bialystok.pl.

Dla części z Was mamy prezenty:
– książki od naszych partnerów: wydawnictwa Mamania
oraz od Trzy Kropki księgarnia dla Dzieci
– zestawy kosmetyków od Rękociało

I nie zapomnij podać autora!

2. Zmień zdjęcie w tle na swoim profilu na Facebook na grafikę:
„OD 5 DO 14 PAŹDZIERNIKA JESTEM NA: DNIACH BLISKOŚCI” oraz pokaż Nam to podczas rejestracji!
Pomóż promować Dni Bliskości.

Dla niektórych „pomocników” mamy prezenty:
– gadżety od TULA ( m.in: Nerka Hip Pouch, Otulacz – Moood oraz Transform – Lunch Bag)
– sesja zdjęciowa od Sylwia Szajnar Fotografia

Zabawa startuje 05.10.2018 od godz. 17.00, a trwa do 12.10.2018 do godz. 17.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi 12.10.2018 po godz. 17.00. Listę osób, które otrzymają prezenty, umieścimy na tym wydarzeniu. Będzie można je odebrać w piątek (12.10), sobotę (13.10) oraz niedzielę (14.10) w UCK.

Pamiętaj!

Aby wziąć udział w KONKURSIE musisz uczestniczyć w jakimiś wydarzeniu w ramach Dni Bliskości!

Kto pierwszy przy odbiorze, ten lepszy! Ty decydujesz, jaką nagrodę wybierasz. Prezent przepada, jeśli osoba nie zgłosi się po niego do niedzieli 14.10.2018 (włącznie).

Powodzenia!

Regulamin 2018

Regulamin 2018

Regulamin Dni Bliskości 2018

Regulamin rejestracji uczestników Wydarzenia Dni Bliskości 2018 w Białymstoku odbywającego się w dniach 05-14.10.2018 roku.

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Dni Bliskości 2018 dalej zwane Wydarzeniem, to cykl warsztatów, wykładów, spotkań i rozmów, które odbywają się w dniach od 5 do 14 października 2018 r. w różnych miejscach na obszarze Białegostoku.
1.2 Organizatorami Wydarzenia są:
Fundacja Dusza Świata, ul. Nowy Świat 14/9, Białystok,
Ziarenko, ul. Wrzosowa 2, Białystok,
grono Wolontariuszy.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami warsztatów są osoby które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go. Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika podczas rejestracji.
1.5 Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się pod adresem
https://dnibliskosci.bialystok.pl

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zakup biletu poprzez platformę internetową znajdującą się na stronie www.dnibliskosci.bialystok.pl/bilety.
2.1.1 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia zakupu biletu, które jest wysyłane na podany adres e-mailowy.
2.1.2. Udział w Wydarzeniu na część spotkań jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków miasta Białegostoku. Na pozostałe wykłady, warsztaty udział jest płatny i Uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.
2.1.5. Liczba miejsc uczestnictwa w Warsztatach jest ograniczona.
2.2 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej, również meilowej, nie później niż 2 dni przed odbyciem się danego spotkania.
2.2.1 Przed upływem 2 dni Uczestnik może odzyskać wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przelewu i prowizji systemu płatniczego.
2.2.2 Jeśli do poszczególnego wykładu lub warsztatu zostało mniej niż 2 dni – nie ma możliwości zwrotu kosztów za zakupione Bilety.

§3. Reklamacje
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, również meilowym w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Warsztatów.
3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4. Postanowienia końcowe
4.1 W przypadku, gdy wykłady lub warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
4.2 Organizator może zmienić termin i miejsce Wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu bez podania przyczyny. 4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.5 Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie Warsztatów w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg Warsztatów. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet w szczególności facebook, youtube, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
4.6 Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych obiektach, w których odbywają się Dni Bliskości 2018.
4.7 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Warsztatach jest obowiązkowe. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922) Organizator Wydarzenia nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorami Wydarzenia.

§5. Polityka prywatności / ochrona danych osobowych
5.1 Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
5.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Dusza Świata ul. Nowy Świat 14/9, w Białymstoku.
5.1.2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: pauli.karcz@gmail.com.
5.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracja Uczestników Wydarzenia w procesie rejestracji indywidualnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b.
5.1.4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Organizator.
5.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: czas związany z organizacją Wydarzenia.
5.1.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.1.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5.1.8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwo w Wydarzeniu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji na Wydarzeniu.
5.1.9. Rodzaj danych osobowych: przetwarzane dane osobowe dotyczą: imię, nazwisko, adres e-mailowy, telefon.
5.1.10. Charakter przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania: zapisy / rejestracja Uczestników Wydarzenia.
5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5.3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
5.4 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.dnibliskosci.bialystok.pl, 24.09.2018.
5.5 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu.
5.6 Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Dni Bliskości.
5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Dziękujemy!!!

Dziękujemy!!!

 Ostatnie fotografie spłynęły, ostatnie sprawy domknięte, ostatnie okruszki sprzątnięte… ;) To już koniec. Dni Bliskości 2017 przeszły już do historii. Bardzo pięknej, ośmioletniej historii!Z radością w sercach i wdzięcznością składamy gorące podziękowania Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu oraz Kancelarii Prezydenta za Patronat Honorowy i Departamentowi Spraw Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku, którzy po raz pierwszy częściowo wsparli finansowo nasze wydarzenie.

Szczególne i szczere podziękowania ślemy Uniwersytetowi w Białymstoku i Uniwersyteckiemu Centrum Kultury za pomoc w organizacji i udostępnieniu pięknej przestrzeni warsztatowo-wykładowej.

Wyjątkowo ciepło dziękujemy naszym Panterom! Dzięki Wam Dni Bliskości z roku na rok rozwijają się i stają na coraz wyższym poziomie. Ciepłe promyki przesyłamy w szczególności: Agnieszce Stein, Adzie Naruk Pracownia Relacji Skontaktowani, Julicie Maleszewskiej, Kamili Papaj, Jolancie Sawickiej Mama Tata i Ja, dr Monice Marzec-Dzierżanowskiej, Agnieszce Siekanowskiej, Annie Kuczkin 100 kalorii, Pauli Jackowskiej, Barbarze Purgał, Annie Sawoń Doulania, Katarzynie Haraburdzie, Emilii Jaworskiej Centurm Naturalnego Rodzicielstwa Rozkwit, Katarzynie Falkowskiej Sprawna Babka, Marcie Wałamaniuk-Dragun, Izabeli Liżewskiej, Justynie Zieniuk i Anieli Kokosza Galeria Arsenał, Joannie Wasilewskiej z Miętowe Studio, Karolinie Zasiadczuk Wesoła Łapka, Katarzynie Bielawskiej Centrum Kreatywności ToTu, Annie Krupa Spicy-Carrot, Zbyszkowi Rusiłowicz AroNo, Julicie Wołkowyckiej Aire Terapia Tańcem, Ewie Rydzewskiej Muktijoga, Nataszy Topor Sztuka Kochania, Filipowi Jackowskiemu Baldstok, Pracowni O!twórz się, Żłobku miniMontessori, Przedszkolu Paprotka, Niepublicznej Szkole Mozaika, Dystrybucji filmów dokumentalnych Against Gravity, Kino Helios.

Dziękujemy drogim Sponsorom za przekazanie fantastycznych prezentów i wsparcie: Tula, Mamania, EkoShop, CarLines, Miętowe Studio, Anna Krupa Photography, Rękociało.

Wyjątkowo dziękujemy naszym Patronom Medialnym: Radio Białystok oraz Coolturalny Białystok za wsparcie medialne, promocję i rozsiewanie idei bliskości w naszym mieście!

Szczerze dziękujemy za ogrom pracy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego aby Dni Bliskości stały na wysokim poziomie organizacyjnym: naszemu grafikowi Damianowi, informatykom Piotrowi i Rafałowi, fotografom – Magdzie, Asi, Sylwii, Marcelowi, Zbyszkowi i naszym drogim wolontariuszkom – Justynie, Agnieszce, Magdzie, Zuzi i Agacie! To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu możemy śmiało powiedzieć, że tegoroczne Dni Bliskości były niezapomniane i wyjątkowe!

Oczywiście nie zapominamy o naszych wspaniałych Uczestniczkach i Uczestnikach, zarówno małych jak i dużych, którzy co roku coraz liczniej biorą udział naszym wydarzeniu. Niezmiernie nas cieszy, że możemy spotkać się z Wami, porozmawiać, pobyć i wzmocnić wiarę, że to co robimy jest ważne. Dziękujemy za to, że po raz kolejny byliście z nami! Dziękujemy za Wasz liczny udział, za wspaniałą atmosferę  i za to, że tak pięknie promujecie Dni Bliskości wśród swoich znajomych, co było widać np. w Internecie. :)

Do zobaczenia za rok!
organizatorki Dni Bliskości 2017

Laureaci konkursów

Laureaci konkursów

Drodzy uczestnicy Dni Bliskości! Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte, a nagrody rozlosowane.  Niektóre nadal czekają na odbiór. :)

Zwycięzcy dobroci z Ekoshopu to:
Mariola Gawryluk
Magdalena Tarasewicz
Izabela Adamska
Emilia Poskrobko
Barbara Budrowska

Rękociało:
Anna Paszkiewicz-Trojniel

Nosidło Tula:
Zbyszek Rusiłowicz

Książki Mamania:
Anna Korent-Sadowska
Aneta Kosobko

Bardzo prosimy o zgłoszenie się pod nr 577259704 lub adres mailowy zuzaskrzypko@hotmail.com.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo!

Rzecz jasna, osobne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów nagród, dzięki którym na tylu twarzach pojawił się uśmiech :)
Wspaniale, że ubogaciliście ten tydzień swoją obecnością!

Ekoshop https://www.facebook.com/EkoShop.bialystok/
Rękociało https://www.facebook.com/search/top/?q=r%C4%99kocia%C5%82o
Tula https://www.babytula.pl/
Mamania http://mamania.pl/